بی سند

جملک های بی سند

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جملک» ثبت شده است

آزادی یا بندگی؟!

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۰۲:۴۸ ب.ظ

هر چه را دلم خواسته انجام داده ام، نزدیک هشتاد سال... چشم و گوشم دست خودم بود، آزاد بودم دیگر... حالا نزدیک قبرم ایستادم و به چشم و گوشم و به کل جسمم نگاه می کنم که چه ذلیلانه خوابیده است! ولی من بیدارم... اما دیگر دست خودم نیست...

                                  
102:1
102:2
102:3
102:4
102:5
102:6
102:7
102:8

افزون طلبی شما را به خود مشغول (وغافل) ساخته است. /1/ تا اینکه (مردید و) به گورستانها رسیدند./2/ هرگز چنین نیست (که شما می پندارید) بزودی خواهید دانست. /3/ باز (هم) چنین نیست, بزودی خواهید دانست./4/ چنین نیست (که شما گمان می کنید) اگر شما به علم یقین (حقیقت را) می دانستید. (از فزون طلبی وغفلت دست بر می داستید). /5/ قطعاً جهنم را خواهید دید. /6/ سپس محققاً آن با چشم یقین خواهید دید. /7/ آنگاه حتماً در آن روز از (همۀ) نعمتها باز خواست خواهید شد. /8/ سوره مبارکه تکاثر

Competition in [worldly] increase diverts you / Until you visit the graveyards. / No! You are going to know. / Then no! You are going to know. / No! If you only knew with knowledge of certainty... / You will surely see the Hellfire. / Then you will surely see it with the eye of certainty. / Then you will surely be asked that Day about pleasure. /
شاهد

پنجشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸ ق.ظ

می بینم... خوشم می آید... کلیک می کنم... باز خوشم می آید و می نویسم و می گویم و... . ولی وای به حال من، آنروز که خوشم نمی آید اما می گوید و می گوید و می گوید... هر آنچه را که دیده بود! هر آنچه را که انجام داده بودم!

  24:24

روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پاهایشان به آنچه می کردند بر علیه آنها گواهی می دهند. (نور / 24)
On a Day when their tongues, their hands and their feet will bear witness against them as to what they used to do.
قبل از ما...

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰ ق.ظ

قبل از ما هم انسان هایی بودند، خوشبخت تر از ما، با زندگیِ بهتر... اما همینکه نفهمیدند دلیل خوشبختی را، بدبخت شدند...

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/6_6.png

آیا ندیدند که پیش از آنها چه قدر از امتها را هلاک کردیم؟ (امتهای) که در زمین به آنها (قدرت و) افتدار داده بودیم که به شما (چنان قدرت و) اقتداری نداده ایم، و بارانهای پی در پی از آسمان بر آنها فرستادیم، و از زیر (آبادیهای) آنها رودها را جای ساختیم، آنگاه آنان را به کیفر گناهاشان نابودشان کردیم، و پس از آنها گروهی دیگر را پدید آوردیم. (انعام / 6)
Have they not seen how many generations We destroyed before them which We had established upon the earth as We have not established you? And We sent [rain from] the sky upon them in showers and made rivers flow beneath them; then We destroyed them for their sins and brought forth after them a generation of others.

khameneinasr  naqash barut dinamatdel shiawallpapers