بی سند

جملک های بی سند

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهوت» ثبت شده است

آزادی یا بندگی؟!

دوشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۰۲:۴۸ ب.ظ

هر چه را دلم خواسته انجام داده ام، نزدیک هشتاد سال... چشم و گوشم دست خودم بود، آزاد بودم دیگر... حالا نزدیک قبرم ایستادم و به چشم و گوشم و به کل جسمم نگاه می کنم که چه ذلیلانه خوابیده است! ولی من بیدارم... اما دیگر دست خودم نیست...

                                  
102:1
102:2
102:3
102:4
102:5
102:6
102:7
102:8

افزون طلبی شما را به خود مشغول (وغافل) ساخته است. /1/ تا اینکه (مردید و) به گورستانها رسیدند./2/ هرگز چنین نیست (که شما می پندارید) بزودی خواهید دانست. /3/ باز (هم) چنین نیست, بزودی خواهید دانست./4/ چنین نیست (که شما گمان می کنید) اگر شما به علم یقین (حقیقت را) می دانستید. (از فزون طلبی وغفلت دست بر می داستید). /5/ قطعاً جهنم را خواهید دید. /6/ سپس محققاً آن با چشم یقین خواهید دید. /7/ آنگاه حتماً در آن روز از (همۀ) نعمتها باز خواست خواهید شد. /8/ سوره مبارکه تکاثر

Competition in [worldly] increase diverts you / Until you visit the graveyards. / No! You are going to know. / Then no! You are going to know. / No! If you only knew with knowledge of certainty... / You will surely see the Hellfire. / Then you will surely see it with the eye of certainty. / Then you will surely be asked that Day about pleasure. /
khameneinasr  naqash barut dinamatdel shiawallpapers