بی سند

جملک های بی سند

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقیقت» ثبت شده است

مرگ؟

جمعه, ۱ شهریور ۱۳۹۲، ۰۱:۱۷ ب.ظ

اگر کسی به من بگوید روزی خواهی مُرد، هرگز قبول نمی کنم... مگر خدا هم می میرد؟! شاید روزی زمین نابود شود، زمان در هم شود... اما روح من از کسی است که فنایی ندارد... مطمئنم، مطمئنم که روزی به اصل خویش باز می گردم!

         http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_156.png


آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد می گویند: ما از آن خداییم، و به سوی او باز می گردیم.  (بقره / 156)

Who, when disaster strikes them, say, "Indeed we belong to Allah , and indeed to Him we will return."شاهد

پنجشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸ ق.ظ

می بینم... خوشم می آید... کلیک می کنم... باز خوشم می آید و می نویسم و می گویم و... . ولی وای به حال من، آنروز که خوشم نمی آید اما می گوید و می گوید و می گوید... هر آنچه را که دیده بود! هر آنچه را که انجام داده بودم!

  24:24

روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پاهایشان به آنچه می کردند بر علیه آنها گواهی می دهند. (نور / 24)
On a Day when their tongues, their hands and their feet will bear witness against them as to what they used to do.
khameneinasr  naqash barut dinamatdel shiawallpapers