بی سند

جملک های بی سند

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زندگی» ثبت شده است

ناشکری

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ

خدای من کیست؟! آیا حکمت می داند یا بی حکمت است؟! من کیستم؟! چه کسی به من وجود داده؟! پدرم را؟! مادرم را... خواهر و برادرم را... مال و فرزند و زندگی ام را... چه کسی بوجود آورده؟! وای که چقدر در شکرگزاری اش کم کارم...

حال اگر بعد از این همه مهربانی، روزی بگوید "برایت بهتر است که نعمتی را از تو بگیرم، قبل از اینکه آن نعمت تو را بدبخت کند" ، آن روز من حق دارم که "نه" بگویم؟!


http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/11_9.png


و اگر از جانب خویش رحمتی به انسان بچشانیم ،سپس آن را ازاو بگیریم ، همانا او بسیار نا امید (و) ناسپاس خواهد شد. (هود / 9)

And if We give man a taste of mercy from Us and then We withdraw it from him, indeed, he is despairing and ungrateful.
قبل از ما...

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰ ق.ظ

قبل از ما هم انسان هایی بودند، خوشبخت تر از ما، با زندگیِ بهتر... اما همینکه نفهمیدند دلیل خوشبختی را، بدبخت شدند...

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/6_6.png

آیا ندیدند که پیش از آنها چه قدر از امتها را هلاک کردیم؟ (امتهای) که در زمین به آنها (قدرت و) افتدار داده بودیم که به شما (چنان قدرت و) اقتداری نداده ایم، و بارانهای پی در پی از آسمان بر آنها فرستادیم، و از زیر (آبادیهای) آنها رودها را جای ساختیم، آنگاه آنان را به کیفر گناهاشان نابودشان کردیم، و پس از آنها گروهی دیگر را پدید آوردیم. (انعام / 6)
Have they not seen how many generations We destroyed before them which We had established upon the earth as We have not established you? And We sent [rain from] the sky upon them in showers and made rivers flow beneath them; then We destroyed them for their sins and brought forth after them a generation of others.

khameneinasr  naqash barut dinamatdel shiawallpapers