بی سند

جملک های بی سند

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عرفانی» ثبت شده است

مرگ؟

جمعه, ۱ شهریور ۱۳۹۲، ۰۱:۱۷ ب.ظ

اگر کسی به من بگوید روزی خواهی مُرد، هرگز قبول نمی کنم... مگر خدا هم می میرد؟! شاید روزی زمین نابود شود، زمان در هم شود... اما روح من از کسی است که فنایی ندارد... مطمئنم، مطمئنم که روزی به اصل خویش باز می گردم!

         http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_156.png


آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد می گویند: ما از آن خداییم، و به سوی او باز می گردیم.  (بقره / 156)

Who, when disaster strikes them, say, "Indeed we belong to Allah , and indeed to Him we will return."شاهد

پنجشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸ ق.ظ

می بینم... خوشم می آید... کلیک می کنم... باز خوشم می آید و می نویسم و می گویم و... . ولی وای به حال من، آنروز که خوشم نمی آید اما می گوید و می گوید و می گوید... هر آنچه را که دیده بود! هر آنچه را که انجام داده بودم!

  24:24

روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پاهایشان به آنچه می کردند بر علیه آنها گواهی می دهند. (نور / 24)
On a Day when their tongues, their hands and their feet will bear witness against them as to what they used to do.
قبل از ما...

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰ ق.ظ

قبل از ما هم انسان هایی بودند، خوشبخت تر از ما، با زندگیِ بهتر... اما همینکه نفهمیدند دلیل خوشبختی را، بدبخت شدند...

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/6_6.png

آیا ندیدند که پیش از آنها چه قدر از امتها را هلاک کردیم؟ (امتهای) که در زمین به آنها (قدرت و) افتدار داده بودیم که به شما (چنان قدرت و) اقتداری نداده ایم، و بارانهای پی در پی از آسمان بر آنها فرستادیم، و از زیر (آبادیهای) آنها رودها را جای ساختیم، آنگاه آنان را به کیفر گناهاشان نابودشان کردیم، و پس از آنها گروهی دیگر را پدید آوردیم. (انعام / 6)
Have they not seen how many generations We destroyed before them which We had established upon the earth as We have not established you? And We sent [rain from] the sky upon them in showers and made rivers flow beneath them; then We destroyed them for their sins and brought forth after them a generation of others.

khameneinasr  naqash barut dinamatdel shiawallpapers