بی سند

جملک های بی سند

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دنیا» ثبت شده است

ناشکری

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ

خدای من کیست؟! آیا حکمت می داند یا بی حکمت است؟! من کیستم؟! چه کسی به من وجود داده؟! پدرم را؟! مادرم را... خواهر و برادرم را... مال و فرزند و زندگی ام را... چه کسی بوجود آورده؟! وای که چقدر در شکرگزاری اش کم کارم...

حال اگر بعد از این همه مهربانی، روزی بگوید "برایت بهتر است که نعمتی را از تو بگیرم، قبل از اینکه آن نعمت تو را بدبخت کند" ، آن روز من حق دارم که "نه" بگویم؟!


http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/11_9.png


و اگر از جانب خویش رحمتی به انسان بچشانیم ،سپس آن را ازاو بگیریم ، همانا او بسیار نا امید (و) ناسپاس خواهد شد. (هود / 9)

And if We give man a taste of mercy from Us and then We withdraw it from him, indeed, he is despairing and ungrateful.
مرگ؟

جمعه, ۱ شهریور ۱۳۹۲، ۰۱:۱۷ ب.ظ

اگر کسی به من بگوید روزی خواهی مُرد، هرگز قبول نمی کنم... مگر خدا هم می میرد؟! شاید روزی زمین نابود شود، زمان در هم شود... اما روح من از کسی است که فنایی ندارد... مطمئنم، مطمئنم که روزی به اصل خویش باز می گردم!

         http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_156.png


آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان برسد می گویند: ما از آن خداییم، و به سوی او باز می گردیم.  (بقره / 156)

Who, when disaster strikes them, say, "Indeed we belong to Allah , and indeed to Him we will return."khameneinasr  naqash barut dinamatdel shiawallpapers