بی سند

جملک های بی سند

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نعمت» ثبت شده است

ناشکری

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ

خدای من کیست؟! آیا حکمت می داند یا بی حکمت است؟! من کیستم؟! چه کسی به من وجود داده؟! پدرم را؟! مادرم را... خواهر و برادرم را... مال و فرزند و زندگی ام را... چه کسی بوجود آورده؟! وای که چقدر در شکرگزاری اش کم کارم...

حال اگر بعد از این همه مهربانی، روزی بگوید "برایت بهتر است که نعمتی را از تو بگیرم، قبل از اینکه آن نعمت تو را بدبخت کند" ، آن روز من حق دارم که "نه" بگویم؟!


http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/11_9.png


و اگر از جانب خویش رحمتی به انسان بچشانیم ،سپس آن را ازاو بگیریم ، همانا او بسیار نا امید (و) ناسپاس خواهد شد. (هود / 9)

And if We give man a taste of mercy from Us and then We withdraw it from him, indeed, he is despairing and ungrateful.
khameneinasr  naqash barut dinamatdel shiawallpapers